Privacyverklaring

Wanneer slaat UFC Utrecht slaat uw persoonsgegevens op?

  • wanneer u zich bij UFC Utrecht inschrijft als lid
  • wanneer u ouder/verzorger bent van een kind dat bij UFC Utrecht wordt
    ingeschreven als lid
  • wanneer u een declaratie indient bij UFC Utrecht
  • wanneer u contact opneemt met UFC Utrecht

Waarvoor gebruikt UFC Utrecht uw persoonsgegevens?

Communicatie

U kunt als lid of als ouder/verzorger van een lid worden benaderd over activiteiten binnen, of aanverwant met, UFC Utrecht. Dit kan via de nieuwsbrief of via een persoonlijke weg zijn.

Vrijwilligers

Wanneer u vrijwilliger bent, kan het wenselijk zijn dat uw persoonlijke contactgegevens kenbaar gemaakt worden bij deelnemers of andere vrijwilligers van de activiteit waarbinnen u vrijwilliger bent. Denk hierbij aan de contactgegevens van een trainer voor een trainingsgroep of de contactgegevens van een commissielid voor de overige commissieleden.

Deze contactgegevens zullen alleen gedeeld worden als de vrijwilliger daar
toestemming voor geeft.

Een vrijwilliger is iemand die zich inzet voor de club, dit kan gepaard zijn met een vergoeding of een contributieheffing.

Foto’s met leden herkenbaar in beeld

UFC Utrecht kan foto’s  van leden op haar website of op sociale media plaatsen. Wanneer een lid herkenbaar in beeld is, dan wordt deze alleen als zodanig geplaatst als daar toestemming voor is gegeven.

Derden

Nederlandse Floorball en Unhockey Bond (NeFUB)

Voor leden die zich inschrijven voor het spelen in een competitie zullen
persoonsgegevens worden toegestuurd aan de Nederlandse Floorball en Unihockey Bond (NeFUB) om een wedstrijdlicentie aan te kunnen vragen. NeFUB kan wedstrijdstatistieken per speler publiekelijk toegankelijk maken.

UFC Utrecht kan deze publiekelijk toegankelijke gegevens tonen op haar website.

Cookies

De website van UFC Utrecht maakt gebruik van cookies. Deze worden gebruikt om het inloggen voor gebruikers correct te laten verlopen. De cookies kunnen mogelijk worden gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen.

Google Analytics

De website van UFC Utrecht maakt gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers van de website te analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven

Voor overige derden worden persoonsgegevens niet zonder toestemming
doorgestuurd.

Wanneer verwijdert UFC Utrecht uw persoonsgegevens?

  • Wanneer u uitgeschreven wordt als lid, wordt u als oud-lid aangemerkt
  • Wanneer u uw kind uitschrijft als lid, wordt uw kind als oud-lid aangemerkt

Van oud-leden zullen uitsluitend naamgegevens en, indien van toepassing, naamgegevens van ouder/verzorger worden bewaard

U kunt basis van artikel 36 van de Wet bescherming persoonsgegevens. een verzoek tot verwijdering of correctie van uw gegevens doen. Voor personen jonger dan 16 jaar dient dit gedaan te worden door ouder/verzorger.