Vertrouwenspersoon

Voor wie

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met UFC Utrecht te maken heeft. Alle leden, trainers en vrijwilligers kunnen wanneer dat nodig is terecht bij de vertrouwenspersoon.

Eerst zelf proberen

Wanneer er een probleem ontstaan is, probeer dit dan eerst te bespreken met degene die bij het probleem betrokken is. Leg rustig uit wat er volgens jou aan de hand is, zonder je daarbij direct beschuldigend te uiten. Het kan best zijn dat de ander zich nog niet bewust was dat het voor jou zo’n probleem oplevert, of dat er zelfs sprake is van een misverstand.

Wanneer schakel je de vertrouwenspersoon in

Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert en je ook geen hulp vindt bij je trainer en/of teamgenoten, dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Ongewenst gedrag

Als er sprake is van ongewenst gedrag, kan het soms erg moeilijk zijn om dit rechtstreeks op te nemen met de betrokkene. Bij ongewenst gedrag kun je denken aan:

  • (seksuele) intimidatie
  • racisme
  • agressie en geweld (verbaal en/of fysiek)
  • diverse vormen van pesten
  • andere zaken die sporten, trainen of vrijwilligerswerk onaangenaam of onmogelijk maken

Wat doet de vertrouwenspersoon

  • Een luisterend oor bieden
  • Helder krijgen waar het om gaat
  • Nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen.
  • Samen zoeken naar mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Dit kan een bemiddelend gesprek zijn of de het probleem aankaarten bij het bestuur.

De vertrouwenspersoon zal zich hierbij discreet, objectief en onafhankelijk opstellen en heeft de plicht tot geheimhouding.

Contact met de vertrouwenspersoon

Als je een klacht of probleem hebt waar je zelf niet uit komt, kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon van UFC Utrecht via vertrouwenspersoon@ufcutrecht.nl. De vertrouwenspersoon is Margreet.