Statuten & Reglementen

Als lid ben je gebonden aan de reglementen en regels van UFC Utrecht, de NeFUB en het ISR. De documenten of de link naar deze documenten zijn op deze pagina te vinden.

UFC Utrecht

Documenten behorende bij Algemene Ledenvergaderingen worden per e-mail gedeeld en zijn opvraagbaar bij het bestuur. Ze zijn nog niet beschikbaar via deze website.

NeFUB (floorballbond)

ISR (Instituut SportRechtspraak)